logo_cactus_tavoei logo_cactus_tavoei

แคคตัส ตาเวย

สินค้าคุณภาพ ตาเวยรับประกัน

แคคตัส ตาเวย

ซื้อสินค้าหลายอย่างในร้านเราได้ด้วย ออเดอร์เดียว

คุ้มค่ากว่า ไม่แยกออเดอร์ ไม่ต้องรอรับกันหลายรอบ (มีปลายทาง)
Lophophora

แคคตัสสกุล Lophophora โลโฟโฟรา มีลักษณะเด่นตรงที่กระจุกขนบริเวณตุ่มหนาม ลำต้นเป็นทรงกลมเดี้ย ผิวเรียบด้านสีเขียวเทา ไม่มีหนามแหลม มีการออกดอกที่ส่วนยอดของตุ่มหนาม พืชสกูลนี้มีสารอัลคาลอยด์ (alkaloid) ที่อยู่ในลำต้น โดยเฉพาะ Lophophora williamsi หากกินเข้าไปจะมีอาการมึนเมา ง่วงซึม ก่อนจะเกิดภาพหลอน และใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมต่างๆ ของชนพื้นเมืองมานานหลายร้อยปี มาตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันมีมีลูกผสมใหม่ ที่ลักษณะแตกไปจากต้นที่พบในธรรมชาติ โลโฟโฟร่าเป็นแคคตัสสกุลหนึ่งที่ ได้รับความนิยมในบ้านเราเลี้ยงง่าย โตช้า ชอบแสงและดินระบายน้ำดึ มีรากคล้ายโสมอยู่ใต้ดินใช้สะสมอาหารได้ดี บางชนิด ตุ่มหนามเป็นปุยฟู ตรงส่วนยอดมีปกคลุมปุยขน เมื่อยังเล็กเป็นลำต้นเดี๋ยวแตกกอได้เมื่อมีอายุมากขึ้น ดอกขนาดเล็กออกจากตุ่มบริเวณกลางยอด สีขาว ชมพู ฝัก(ผล)ขนาดเล็กค่อนข้างกลม ผลอ่อนสีชมพูผลแก่สีชมพูแดง ภายในมีเมล็ดสีดำกลมขนาดกลาง ไปดูแคคตัส สกุล โลโฟโฟรา คลิกเลยคะ >>


ติดต่อเรา

โฉนดที่ดิน เลขที่ 67867 เพชรบุรี อ.ท่ายาง ตำบล ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 76130

   ตาเวย : 087-155-7692   ป้านอม : 085-703-7984

คืนสินค้าได้สะดวก หากไม่พอใจยินดีคืนเงินPictures logo_cactus_tavoei

"ตรวจสอบได้ ใส่ใจคุณภาพ" ซื้อสินค้าหลายอย่างในร้านเราได้ด้วย "ออเดอร์เดียว"

คุ้มค่ากว่า ไม่แยกออเดอร์ ไม่ต้องรอรับกันหลายรอบ

เงื่อนไขการสั่งซื้อ และ การคืนสินค้า

การรับคืนภายใน 7 วัน และการคืนเงิน

สำหรับลูกค้าออนไลน์ สินค้าที่เปิดขายออกไปไม่เกิน 7 วัน (นับแต่วันที่ได้รับสินค้า) และลูกค้า มีความประสงค์ ในการขอคืนสินค้า โดยสินค้าไม่เสีย / ลูกค้าขอยกเลิก / สั่งสินค้าผิด แบ่งออกเป็น 2 กรณี

1. กรณีสภาพสินค้าสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจำนวน และไม่หักค่าจัดส่ง

2. ไม่พอใจสินค้า อุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางลูกค้าจะถูกหักค่าบริการ 5% จากราคาของตัวสินค้านั้นๆ และ ลูกค้าต้องเสียค่าจัดส่งเอง

ทางสวนจัดส่งแคคตัสแบบถอดกระถางล้างรากเอาวัสดุปลูกออก เพื่อป้องกันการเสียหายจากการขนส่ง

ทำไมต้องล้างราก

ข้อดี

1. ได้เห็นแคคตัสทุกสัดส่วน สมบูณร์ไม่สมบูณร์เห็นเลยไม่ต้องเดา ไม่มีโรคแมลงศัตรูดิดมาด้วย (ถ้าส่งทั้งกระถางอาจมีโรคและแมลงศัตรูติดมาด้วย)

2. ลูกค้าสามารถปลูกในดินใหม่ได้เลยไม่ต้องล้างไม่ต้องเอาดินออก

3. แคคตัสของเราเจริญเติบโตต่อไปได้ทันทีเพราะได้อยู่กับดินใหม่ในกระถางขนาดที่เหมาะสม

ข้อเสีย

ต้องเสียเวลาปลูกแทนที่จะตั้งไว้ชื่นชมได้เลย

Pictures แสดงการล้างราก